Skip to main content

Geschiedenis van de Dierenweide

Het is begonnen nadat café de Sport in 1974 is afgebrand. Het café stond op de plek waar nu de dierenweide is. Het terrein bleef lang braak liggen en er werd vuil gestort.
In 1975 hebben Piet Brands en Martien van Eerd het initiatief genomen om van het braakliggend terrein op de hoek Rijnstraat en de huidige Cor Gehrelslaan een Dierenweide te maken. Het hekwerk werd geregeld en met ondersteuning van de Dorpsraad werd de Dierenweide gerealiseerd. 
Piet van Kemenade en Bernard Verkooijen (toenmalige voorzitter Dorpsraad) hebben zich hard gemaakt voor de Dierenweide. Frans van de Ven heeft het toenmalige dierenhok getimmerd.

Dierenweide vroeger

Naam van de Dierenweide

Een dierenweide heeft natuurlijk een naam. Met de keuze voor een naam zijn wij geholpen door één van de initiatiefnemers, Piet Brands. Hij heeft voorgesteld de dierenweide te noemen naar de langgevelboerderij die erachter ligt. Wij vonden het een goed idee en wij hebben de dierenweide de naam "De Taarspot" gegeven.