Skip to main content

Anbi en info

De Stichting Vrienden van de Dierenweide heeft de ANBI status. De beschikking van de Belasting vindt u hier. Dit betekent dat u uw gift af kan trekken van de Belasting.
Eén van de voorwaarden om een ANBI te mogen zijn, is dat er gegevens gepubliceerd worden over de ANBI. Dit helpt om inzichtelijk te maken waar uw gift voor gebruikt wordt. Deze pagina geeft een overzicht van de organisatie en de financiën van de Stichting Vrienden van de dierenweide Acht, zoals gevraagd wordt door de Belastingdienst.

Algemene gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Naam:  Stichting Vrienden van de dierenweide Acht (hierna te noemen stichting)
KvK nummer: 67227783
Fiscaal nummer: 856885642
Bankrekening: NL09 RABO 0350 5020 21

Contact informatie

Locatie: Dierenweide op de hoek van de Rijnstraat en Cor Gehrelslaan in Acht
Postadres: Amerlaan 49, 5626 BR Eindhoven
Website: www.dierenweideacht.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Facebook: www.facebook.com/vriendenvandedierenwei

Organisatie

Momenteel wordt de stichting bestuurd door acht onbezoldigde bestuursleden, te weten:

Voorzitter: J. Schaffers
Secretaris: C. Bastiaans
Penningmeester: Y. van Vroenhoven
Bestuurslid: Y. Maasbommel
Bestuurslid: P. Lekkerkerker
Bestuurslid: M.  van den Brule
Bestuurslid: M.  Oosterwijk

Daarnaast maakt de stichting gebruik van vrijwilligers voor diverse taken en werkzaamheden m.b.t. de dierenweide.

Financieel

De stichting is per 7 november 2016 opgericht.
Via de onderstaande links kunnen de jaarcijfers worden bekeken.

Doelstelling en Beleidsplan

De stichting heeft tot doel: Het in stand houden, onderhouden en verbeteren van de dierenweide gelegen op de hoek Rijnstraat / Cor Gehrelslaan om zo de leefbaarheid en sociale samenhang van het kerkdorp Acht (gemeente Eindhoven) te bevorderen.

De volgende werkzaamheden zijn noodzakelijk om deze doelstelling te verwezenlijken:

 • Werven en zo nodig trainen van vrijwilligers voor de verzorging van de dieren, zodat de continuïteit gewaarborgd is;
 • Beheer en klein onderhoud van de dierenweide;
 • Verfraaien van de dierenweide en opwaardering naar een aaiwei;
 • Onder toezicht beperkt openstellen van de dierenweide voor publiek;
 • In de toekomst de gelegenheid bieden aan de basisschool en kinderopvang van Acht om de dierenweide educatief te bezoeken;
 • Contact met de gemeente Eindhoven m.b.t. advies vanuit de gemeente, onderlinge afstemming, groot onderhoud, subsidies, etc.

Met deze activiteiten wil de stichting bereiken dat het bestaansrecht van de dierenweide voor de toekomst gewaarborgd blijft en de dierenweide een ontmoetingsplek blijft voor jong en oud.

De manier waarop de stichting haar inkomsten verwerft is via:

 • Opbrengsten uit activiteiten, zoals de kerstmarkt Acht;
 • Giften;
 • Donateursaktie/ collecte
 • Subsidies vanuit de gemeente, Trefpunt Groen;
 • Adopteer een dier;
 • Sponsoring.

Daarnaast kunnen zaken ook in natura aangeboden worden, zoals:

 • Vrijwilligerswerk;
 • Materialen en groenvoorzieningen;
 • Voer en medische zorg voor de dieren.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en jaarlijks zal via onze website verantwoording worden afgelegd van onze financiële situatie. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft ook niet tot doel om vermogen en activa te genereren anders wat nodig is voor haar doelstelling. Jaarlijks zal een kascontrole plaatsvinden door een onafhankelijk persoon.
De stichting zal haar inkomsten besteden aan de volgende kosten:

 • Beheer en klein onderhoud van de dierenweide;
 • Voer en medische kosten t.b.v. de dieren;
 • Verfraaien dierenweide en opwaardering naar aaiwei;
 • Administratieve kosten voor het beheer van de stichting;
 • Promotie- en publicatiekosten.

Jaarlijks zal van bovengenoemde kosten een begroting worden samengesteld voor het komend jaar.