Skip to main content

Plannen, activiteiten en communicatie

 Dit zijn onze plannen:

 • Betrokkenheid van de Achtenaren vergroten;
 • Aantal Achtenaren betrokken bij de dierenweide als vrijwilliger laten toenemen;
 • De dierenweide  financieel gezond houden door de jaarlijkse donateursaktie en mogelijkheid tot adoptie van de dieren.

Wij willen samen Acht mooier maken met de steun van vrijwilligers die willen helpen.

Onze dorpsbewoners houden we op de hoogte d.m.v.:

 • Onze website: www.dierenweideacht.nl
 • Onze facebookpagina
 • Presentatie over onze plannen in de Dorpsraadvergaderingen;
 • Publicatie in Dorpsblad Kijk op Acht;
 • Een jaarlijkse feestelijke opendag;
 • Een jaarlijkse adoptiedag voor de adopteurs van de dieren.

Activiteiten

 

2023

 • Start openstelling op elke 1e woensdag van de maand
  We zijn woensdag 5 juli gestart met de openstelling  van de 1e woensdag van de maand. Er zijn hiervoor 3 nieuwe vrijwilligers aangemeld.  
 • Verplaatsing zwaluwpaal
  De zwaluwpaal is een paar meter verplaatst. Hierdoor hebben onze bezoekers en vrijwilligers minder kans om door uitwerpselen verrast te worden.
 • Open dag
  Op 7 mei hebben we weer onze open dag gehad. Het was een enorm succesvolle dag met veel enthousiaste bezoekers.

2022

 • Aantal vrijwillers laten toenemen
  Er zijn inmiddels 8 nieuwe vrijwilligers betrokken bij de dierenweide. Zij komen regelmatig ons helpen op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud aan de weide. 
 • Plaatsen vaste buitenren
  Uit grote tevredenheid over de tijdelijke ren is besloten deze van een upgrade te voorzien. Sinds begin dit jaar hebben we dan ook een schitterende vast buitenren in het verlengde van het werkgebouw.
 • Verbeteringen aan werkgebouw
  Plaatsen extra poortje om voeren alpaca's te vergemakkelijken, verbeteringen aan dak om wateroverlast te voorkomen.
 • Aanschaf aanhangwagen
  Om de logistiek rond het dierenvoer en het onderhoud van de weide te vergemakkelijken  is er een aanhangwagen aangeschaft ACE.
 • Aanschaf stoel en tafels
 • Aanschaf tarp

2021

 • Plaatsen bomen
  Er zijn op 3 plekken in de weide nieuwe bomen geplant. Deze zijn voorzien van gaas om de bomen te beschermen tegen de knabbeldrift van de aanwezige dieren.
 • Plaatsing hooimijt
  Extra plek voor de beesten gerealiseerd om te kunnen schuilen voor de weersinvloeden door de plaatsing van een hooimijt.
 • Plaatsen hooiruif
  Er is een hooiruif geplaatst om de dieren hooi te kunnen voeren.
 • Aanschaf voedernet
  Er is een voedernet aangeschaft om de alpaca's een extra mogelijkheid te geven om hooi te eten.

2020

 • Educatieborden
  Op 8 juni 2020 zijn er door de VUD educatieborden opgehangen aan de hekken aan de Waalstraat en aan de lage hekken in de dierenweide.
 • Plaatsing 'klauter boom'
  Met het plaatsen van een flinke boomstam op 15  februari 2020 hebben we een leuke extra speelgelegenheid voor de geitjes.
 • Bouw en in gebruikname tijdelijke pluimvee ren
  Na de nachtelijke bezoeken van een vos is besloten om in het verlengde van het werkgebouw een tijdelijke pluimvee ren te bouwen. Deze is tot grote tevredenheid van onze gevederde vrienden in gebruik genomen.

2019

 • Mededelingenbord
  Dankzij de noeste arbeid van Frank Teurlings staat er vanaf oktober 2019 een prachtig mededelingenbord bij de ingang van de dierenweide.
 • Nieuwe duiventil
  Helaas was de oude duiventil 'op', renoveren was geen optie. Op 8 september 2019 hebben de duiven dan ook intrek genomen in een nieuwe duiventil.
 • Nieuwe ruif, voederplaats en speeltoestel voor de geiten
  In augustus 2019 hebben we een nieuwe ruif, voederplaats en speeltoestel geplaatst.
 • Uitbreiding werkgebouw
  In augustus 2019 hebben we ons bestaande werkgebouw uitgebreid met een kippenverblijf en een voorraadhok.
 • Feestelijke opening
  Op zondag 5 mei  2019 is de dierenweide feestelijk geopend.
  We kijken terug op een zeer geslaagde middag. Voor de kinderen was er een ballonnenartiest en de mogelijkheid om geschminkt te worden.
 • Adoptiedag
  Op 17 maart 2019 was dan eindelijk de eerste kennismaking met de Dierenweide voor een select gezelschap. Alle mensen die een of meerdere dieren van onze dierenweide hebben geadopteerd hebben we op zondag 17 maart de gelegenheid gegeven om hun “adoptiekind” van heel dichtbij te kunnen zien of zelfs in de dierenwei te kunnen aanraken/aaien. We hebben de adoptieouders een foto meegegeven van hun dier, zodat ze er ook thuis nog naar kunnen kijken. En ondanks het wat mindere weer was deze dag zeker geslaagd en gaan we dat binnenkort weer doen.

2018

 • Huldiging Piet Brands en Martien van Eerd
  Goh, hoe mooi en aandoenlijk was het dat op 8 december 2018, totaal onverwachts voor hen, Piet Brands en Martien van Eerd (postuum) in het zonnetje konden worden gezet voor al hun inspanningen in het verleden voor de dierenweide. Er werd een vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven door de wethouder uitgereikt met bijbehorende oorkonde. Tevens zijn er mooie houten banken onthuld met de namen van Piet en Martien er op.
 • Bestrating en extra bomen
  De firma Heezen en Teurlincx zorgen belangeloos  voor respectievelijk voor de klinkers met het hiervoor benodigde grondwerk naar het werkgebouw, en de extra bomen voor de te creëren “rustplek”.
  Dankzij de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers is ook de bestrating netjes klaar voor 8 december. We hadden op facebook een oproep geplaatst voor “keienbijters” die met ons op 1 december de klinkers wilden leggen.  Aanmeldingen te over; Op tijd beginnen is op tijd klaar; waarin een klein dorp groot kan zijn; iedereen hartstikke bedankt!
 • Zwaluw- en vleermuizenpaal
  Op maandag 28 mei  2018 is de huiszwaluw-vleermuizentil geplaatst in de dierenweide. Daarvoor heeft het bestuur van de dierenweide Arjan Ooms van ‘Met U Stadsnatuur’ benaderd (MU-S). Op zes meter hoogte staat de til en de zwaluwen worden gelokt door middel van het nabootsen van een zwaluwroep. Na het plaatsen van de zwaluwpaal in de dierenweide zagen we verschillende malen per dag dat zwaluwen op de lokroep reageerden en in en uit de nestkastjes vlogen.
  We kunnen nu melden dat in een van de nestkastjes jongen zijn geboren. Dat betekent dat de zwaluwen het naar hun zin hebben in onze dierenweide.
  De zwaluwpaal is een groot succes gebleken want er zijn 4 nestjes met jongen uitgevlogen. De nestjes zijn intussen schoongemaakt zodat de zwaluwen volgend jaar direct terecht kunnen. Als de zwaluwen na een lange reis goed overwinterd hebben zullen ze wellicht in het nieuwe jaar voor een nageslacht zorgen. 
  Omdat de zwaluwpaal nu bekend is bij de zwaluwen is de lokroepkast verwijderd.
 • Groter insectenhuis
  De zwaluwen eten graag insecten. We hebben aan de zijkant van het stalletje al een paar kleine insectenhuisjes hangen maar dat zou een grotere mogen worden als het werkgebouw klaar is.
  Arjan Ooms van ‘Met U Stadsnatuur’ heeft gratis een groter insectenhuis aangeboden en daar zeggen wij natuurlijk geen “nee” tegen.
 • Werkgebouw en gebruiksovereenkomst
  U heeft ongetwijfeld al opgemerkt dat er nu toch echt gebouwd is in de Dierenweide. Nadat er een aantal weken alleen de fundering lag is daarna met rasse schreden de skeletbouw op de fundering gerealiseerd. Op 8 december wordt het werkgebouw officieel opgeleverd door de aannemer aan de gemeente.
  Gelijktijdig wordt de gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en onze Stichting ondertekend. In deze overeenkomst liggen alle verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen de gemeente en de stichting omtrent het gebruik van de Dierenweide vast.
  Om het geheel een officieel tintje te geven zal Yasin Torunoglu hierbij aanwezig zijn in zijn functie van wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente . Deze oplevering en ondertekening zullen in een redelijk besloten kring plaatsvinden.

Ons uiteindelijke doel:

Het karakteristieke stukje Acht mooi houden!