• 2018 05 30
 • 21 kalkoen-man
 • bewoning zwaluwpaal
 • dieren1
 • dsc01391
 • gansjes
 • ganzen
 • geitjes
 • hert liggend
 • hertje eten
 • zwaluwpaal
 • zwarte kip

Logo Dierenweide Acht

Plannen, activiteiten en communicatie

 Dit zijn onze plannen:

 • Verfraaiing van de dierenweide in overleg met Piet Brands;
 • Een nieuwe schuur met opslagmogelijkheden;
 • Enkele nieuwe bomen planten;
 • De vijver verbeteren;
 • Het huidige nachtverblijf verbeteren;
 • De dierenweide toegankelijk maken zodat er meer contact tussen publiek en dieren mogelijk is. 

Wij willen samen Acht mooier maken met de steun van vrijwilligers die willen helpen en zijn blij met het advies van Trefpunt Groen, Tom van Duren (boomspecialist) en de gemeente.

Onze dorpsbewoners houden we op de hoogte d.m.v.:

 • Onze website: www.dierenweideacht.nl
 • Onze facebookpagina
 • Presentatie over onze plannen in de Dorpsraadvergaderingen;
 • Publicatie in Dorpsblad Kijk op Acht;
 • Een feestelijke opening in 2019.

Activiteiten

 • In december 2016 hebben we een eerste gesprek gehad met de gemeente over de uitvoering van de plannen, gevolgd door een bezoek van de gemeente ter plaatse.
  Daarna hebben twee vervolggesprekken plaatsgevonden en de gemeenteambtenaren hebben ons drie voorstellen van een werkgebouw/schuur laten zien. 
  Wij hebben onze keuze en positie van het werkgebouw kenbaar gemaakt. Ook zal de omheining bij de aangrenzende boerderij vervangen worden en aan de Cor Gehrelslaan, nabij de boerderij, komt een poort.
  De gemeente zal nu verdere acties ondernemen om ervoor te zorgen dat deze plannen gerealiseerd worden.
 • De duiventil is door vrijwilligers gerepareerd. De houten platen die rot waren zijn vervangen en de duiventil kreeg een mooi kleurtje, groen en wit.
  De huidige stal kon nog gerepareerd worden. Na wat reparatie werkzaamheden en een pot 'bielzenzwart' kan hij weer een hele tijd mee. De zijkant met de rotte planken en de ruif zijn weggehaald. De kapotte pannen zijn vervangen en recht gelegd. Een nieuwe ruif wordt op dit moment gemaakt door vrijwilligers.
 • Met een stagebegeleider van het Summa college hebben wij een gesprek gehad om de huidige stal nog te verbeteren en het als afstudeerproject aan te bieden aan een aantal leerlingen. Wanneer de nieuwe werkschuur er staat zal dit project opgestart worden.
 • Het opknappen van de vijver staat gepland in het voorjaar 2018. Van de vijver wordt een paddenpoel gemaakt.
 • Op 10 juli hebben wij onze plannen gepresenteerd tijdens de openbare Dorpsraadvergadering in Acht. Dit is de presentatie in PDF bestand: Presentatie Vrienden van de Dierenweide juli 2017
 • De huidige stal heeft een nieuwe ruif gekregen.
 • We zijn in een afrondingsfase met de beheerovereenkomst en de planning is dat het werkgebouw/ontmoetingsgebouw in het najaar 2018 wordt geplaatst.

 • Zwaluw- en vleermuizenpaal
  Op maandag 28 mei  2018 is de huiszwaluw-vleermuizentil geplaatst in de dierenweide. Daarvoor heeft het bestuur van de dierenweide Arjan Ooms van ‘Met U Stadsnatuur’ benaderd (MU-S). Op zes meter hoogte staat de til en de zwaluwen worden gelokt door middel van het nabootsen van een zwaluwroep. Na het plaatsen van de zwaluwpaal in de dierenweide zagen we verschillende malen per dag dat zwaluwen op de lokroep reageerden en in en uit de nestkastjes vlogen.
  We kunnen nu melden dat in een van de nestkastjes jongen zijn geboren. Dat betekent dat de zwaluwen het naar hun zin hebben in onze dierenweide.
  De zwaluwpaal is een groot succes gebleken want er zijn 4 nestjes met jongen uitgevlogen. De nestjes zijn intussen schoongemaakt zodat de zwaluwen volgend jaar direct terecht kunnen. Als de zwaluwen na een lange reis goed overwinterd hebben zullen ze wellicht in het nieuwe jaar voor een nageslacht zorgen. 
  Omdat de zwaluwpaal nu bekend is bij de zwaluwen is de lokroepkast verwijderd.

 • Groter insectenhuis
  De zwaluwen eten graag insecten. We hebben aan de zijkant van het stalletje al een paar kleine insectenhuisjes hangen maar dat zou een grotere mogen worden als het werkgebouw klaar is.
  Arjan Ooms van ‘Met U Stadsnatuur’ heeft gratis een groter insectenhuis aangeboden en daar zeggen wij natuurlijk geen “nee” tegen.

 • Werkgebouw en gebruiksovereenkomst
  U heeft ongetwijfeld al opgemerkt dat er nu toch echt gebouwd is in de Dierenweide. Nadat er een aantal weken alleen de fundering lag is daarna met rasse schreden de skeletbouw op de fundering gerealiseerd. Op 8 december wordt het werkgebouw officieel opgeleverd door de aannemer aan de gemeente.
  Gelijktijdig wordt de gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en onze Stichting ondertekend. In deze overeenkomst liggen alle verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen de gemeente en de stichting omtrent het gebruik van de Dierenweide vast.
  Om het geheel een officieel tintje te geven zal Yasin Torunoglu hierbij aanwezig zijn in zijn functie van wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente . Deze oplevering en ondertekening zullen in een redelijk besloten kring plaatsvinden.

 • Officiële en feestelijke opening
  De daadwerkelijke feestelijke opening en openstelling willen we in het voorjaar 2019 laten plaatsvinden omdat we dan weer de lente tegemoet gaan waarbij er alles weer wat vriendelijker en vooral groener en zonniger uitziet dan in begin december. De Dierenweide heeft dan meteen de gelegenheid zich te herstellen van alle bouw en grondwerkzaamheden.

 • Grondwerk en vijver
  De vijver wordt aangepast door de firma Ploegmakers zodat daar ook wat modder komt te liggen. Met de modder kunnen de zwaluwen de nesten bouwen.
  De firma’s Ploegmakers, Heezen, en Teurlincx zorgen belangeloos  voor respectievelijk de renovatie van de vijver, voor de klinkers met het hiervoor benodigde grondwerk naar het werkgebouw, en de extra bomen voor de te creëren “rustplek”. 

  Dankzij de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers is ook de bestrating netjes klaar voor 8 december. We hadden op facebook een oproep geplaatst voor “keienbijters” die met ons op 1 december de klinkers wilden leggen.  Aanmeldingen te over; Op tijd beginnen is op tijd klaar; waarin een klein dorp groot kan zijn; iedereen hartstikke bedankt!

 • Huldiging Piet Brands en Martien van Eerd
  Goh, hoe mooi en aandoenlijk was het dat op 8 december 2018, totaal onverwachts voor hen, Piet Brands en Martien van Eerd (postuum) in het zonnetje konden worden gezet voor al hun inspanningen in het verleden voor de dierenweide. Er werd een vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven door de wethouder uitgereikt met bijbehorende oorkonde. Tevens zijn er mooie houten banken onthuld met de namen van Piet en Martien erop.

 • Adoptiedag 17 maart 2019
  En daar was dan eindelijk de eerste kennismaking met de Dierenweide voor een select gezelschap. Alle mensen die een of meerdere dieren van onze dierenweide hebben geadopteerd hebben we op zondag 17 maart de gelegenheid gegeven om hun “adoptiekind” van heel dichtbij te kunnen zien of zelfs in de dierenwei te kunnen aanraken/aaien. We hebben de adoptieouders een foto meegegeven van hun dier, zodat ze er ook thuis nog naar kunnen kijken. En ondanks het wat mindere weer was deze dag zeker geslaagd en gaan we dat binnenkort weer doen.
  .
 • Feestelijke opening
  Schrijft u zondag 5 mei  2019 vanaf 14.00 uur alvast in uw agenda?! Dan gaan we namelijk de dierenweide feestelijk openen.
  U bent allen van harte welkom vanaf 14.00 uur tot ca 18.00 uur.
  Breng vooral uw kleine kinderen mee, want er zullen met name voor hen diverse activiteiten op het terrein aanwezig zijn.
  Bakkie koffie, kopje thee, ranja, potje bier, glaasje wijn, bedenk het maar, het zal er zijn voor groot en klein.

Ons uiteindelijke doel:

Het karakteristieke stukje Acht mooi houden!

Logo Dierenweide Acht